30 towarzystw
                   ubezpieczeniowych                                                do wyboru !!!

Honorujemy zniżki z poprzednich Towarzystw, pomożemy Ci je uzyskać i udokumentować.

Wypowiemy za Ciebie polisę w poprzednim Towarzystwie.

Przypomnimy Ci o kolejnej racie, lub terminie polisy.
Gdzie zgłosić szkodę ?

http://www.ergohestia.pl

Siedziba: STU Ergo Hestia SA
STU Życie Ergo Hestia SA
ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
tel. (58) 555 60 00, fax (58) 555 60 01
Zgłoszenia z:
tel stacjonarnego 801 107 107
tel komórkowego (58) 555 55 55


http://www.warta.pl

Siedziba: TUiR "WARTA" S.A.
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
tel.: + 48 22 581 01 00
fax.: + 48 22 581 13 74
Adres do likwidacji szkód:
TUiR WARTA S.A.
Skrytka Pocztowa nr 1020
00-950 Warszawa 1
Zgłoszenia z :
Polski 801 308 308
Zagranica +48 502 308 308


http://www.pzu.pl

Siedziba: PZU SA
al. Jana Pawła II 24,
00-133 Warszawa
Zgłaszanie szkód :
801 102 102 lub 22 566 55 55


http://www.uniqa.pl

Siedziba: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
ul. Gdańska 132
90-520 Łódź
tel. +48 (0) 42 63 44 700
fax +48 (0) 42 63 77 430
Zgłaszanie szkód:
801 597 597
z tel komórkowego 42 66 66 500
Wyślij pustego SMSa na nr 4597
Napisz do nas : centrala@uniqa.pl


http://www.allianz.pl

Siedziba: Allianz Polska S.A
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa
tel: +48 22 567 67 01
Zgłaszanie szkód: +48 22 567 12 02
Assistance: +48 22 522 25 22


http://www.compensa.pl

Siedziba: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Aleje Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
tel. +48 22 501 61 00
Zgłaszanie szkód: +48 801 120 000


http://www.interrisk.pl

Siedziba: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa
tel. +48 22 537 68 03
fax +48 22 537 68 04, 05
Zgłaszanie szkód: 22 212 20 12
wypowiedzenie.oc@interrisk.pl


http://www.proama.pl

Siedziba: Ogólnopolski Oddział Obsługi Klienta Proama
ul. Zana 32A
20-601 Lublin
tel. 815 815 815
fax. 815 815 810
Zgłaszanie szkód: 815 815 815
likwidacja szkód: szkody@proama.pl


http://www.mtu.pl

Siedziba : MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Hestii 1
81-731 Sopot
tel. 58 555 63 04
fax. 58 555 63 02
Zgłaszanie szkód:
tel stacjonarny 801 107 108
tel komórkowy 58 555 62 22
Biuro Obsługi Klienta
ul. Biała 1
80-435 Gdańsk


http://www.hdi-asekuracja.pl

Siedziba: HDI znak towarowy Warta TUIR
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.
CENTRALA
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa
Zgłaszanie szkód: +48 22 44 99 999 lub 801 801 181


http://www.aviva.pl

Siedziba: Aviva Sp. z o.o
ul. Domaniewska 44
02-672 Warszawa
tel. (22) 557 40 50
faks (22) 557 40 75
Zgłaszanie szkód:
tel stacjonarny 801 888 444
tel komórkowy +48 22 563 28 28


http://www.axa.pl

Siedziba: AXA DIRECT (Avanssur S.A. Oddział w Polsce)
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
Tel. +48 22 599 9522
Zgłaszanie szkód: 801 200 200 lub 22 555 00 00


http://www.generali.pl

Siedziba: Generali TU SA
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa
Tel.: (22) 543-05-00
Fax: (22) 543-08-99
Zgłaszanie szkód: 801-343-343 lub (22) 543-05-43
e-mail: info_szkody@generali.pl


https://www.wiener.pl

Siedziba: Wiener TU S.A.
02-675 Warszawa
ul. Wołoska 22 A
tel.: (22) 469 60 00 - 01
fax: (22) 469 69 70
Zgłaszanie szkód: tel.: 22 469 69 69 fax: 22 469 69 70
Assistance: 22 575 98 98
e-mail: kontakt@wiener.pl


http://www.polisa-zycie.pl

Siedziba: Polisa - Życie SA
Aleje Jerozolimskie 162A
02-342 Warszawa
Telefon: 22 501 68 88 Fax: 22 501 68 77
Zgłaszanie szkód: +48 22 501 68 88
Ubezpieczenia grupowe: grupowe@polisa-zycie.pl
Ubezpieczenia indywidualne: indywidualne@polisa-zycie.pl
Obsługa świadczeń: swiadczenia@polisa-zycie.pl
Serwis internetowy: e-marketing@polisa-zycie.pl

Pytania i odpowiedzi
Jakie są kary za brak OC?

Wysokość opłat za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2019 roku

Brak ochrony do 3 dni

Brak ochrony od 4 do 14 dni

Brak ochrony powyżej 14 dni

Kiedy umowa OC odnowi się automatycznie?

Umowa OC odnowi się automatycznie w Towarzystwie Ubezpieczeń wtedy, gdy nie zostało złożone wypowiedzenie umowy OC a składka za poprzedni okres ubezpieczenia została opłacona w całości lub zostały opłacone wszystkie raty składki.

Kiedy moje ubezpieczenie nie działa?

Ubezpieczenie OC nie działa tylko w kilku przypadkach, a mianowicie:

Co mogę zrobić jeśli sprawca wypadku nie miał OC?

Jeżeli zostałeś poszkodowany: